O nás

Školička Kobylka se nachází v přízemí vilového domu s prostornou terasou jen 3 minuty od metra Kobylisy.

Naše školička v současné době nabízí pouze Montessori dílničky zaměřené na rozvoj dětí 1,5 – 5 let v doprovodu rodičů. Rodiče a děti jsou vedeny průvodkyní (učitelkou) s pedagogickým vzděláním a Montessori certifikáty. Ideální počet skupiny je 5 dětí a 5 rodičů.

Prostorná třída je vybavena Montessori materiálem a pomůckami. Děti se nejprve seznamují s pomůckami a poté s nimi pracují dál podle svého osobitého vývoje.

S dětmi začínáme pracovat pomocí aktivit Praktického života. Postupně individuálně pracujeme s pomůckami, které se týkají Smyslové výchovy, Jazyka, Matematiky nebo Kosmické výchovy.

Naším cílem je postupně projít celý Montessori vzdělávací systém, dle individuálního tempa jednotlivce.

Jak to začalo?
Už v dětství jsem měla ráda batolata a malé děti, bavila mě jejich radost a spontánnost. Neměla jsem sourozence, tak jsem si chodila hrát s dětmi sousedky. Později jsem začala pomáhat ve vedení turistického oddílu dětí a jezdila jsem s nimi na výlety a tábory. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a začala učit ve školce.
Na počátku, v devadesátých letech, mi děti připadaly většinou bezproblémové a klidné. Rodiče měli respekt k učitelkám, děti byly v rodinách vychovávány, až na výjimky, podobně. Později se začaly hledat jiné přístupy k výchově dětí, což jsem se zájmem sledovala. Přemýšlela jsem o rozvoji individuality každého dítěte, jak to udělat, aby se výuka přizpůsobila rozdílným osobnostem dětí a zároveň z toho nebyl chaos.
Abych měla zároveň trochu času na každé jednotlivé dítě. Zaujala mě Montessori pedagogika, proto jsem absolvovala dvouletý akreditovaný kurz Montessori pro mateřské školy (MŠMT Vyšehrádek). V tomto pedagogickém směru jsem si vyzkoušela roli průvodce i dítěte a nadchlo mě to. Překvapilo mě, že ve skupině děti pracovaly individuálně a zároveň v klidné atmosféře. Začala jsem tyto nové metody zkoušet v klasické školce. Děti moc bavilo, když si mohly vyzkoušet nějakou Montessori pomůcku, co jsem vyrobila. Problémem bylo, že se nedal celý Montessori program dělat bez připraveného prostředí a dřevěných pomůcek, časový harmonogram aktivit byl také již předem daný.
V roce 2016 se mi podařilo získat pěkný prostor, kde jsem založila Školičku Kobylka. Podařilo se mi dát dohromadytým velmi milých učitelek, se kterými se začal plnit můj sen o malé Montessori školce. Měly jsme 12 dětí, které se díky těmto metodám výuky a laskavému vedení, pěkně rozvíjely. Bylo to samozřejmě náročné, ale užívaly jsme si 5 let našich blízkých vztahů, šťastných dětí a spokojených rodičů. Během coronavirové přestávky se ale mnohé změnilo. Učitelky se mi rozutekly, vlastní děti mi dospěly a život se mi trochu změnil.
Nový tým jsem už stavět nechtěla, ale v Montessori pedagogice jsem měla zájem pokračovat. Proto jsem se rozhodla pro jiný koncept – tzv. Montessori dílničky, kde pracuji společně s rodiči a jejich dětmi. Od září 2022 se nám daří 2x – 3x v týdnu vytvořit příjemný společný čas, kde seznamuji rodiče s Montessori pedagogikou a kde děti zároveň nadšeně objevují Montessori přístupy, pomůcky a aktivity přizpůbené jejich osobnosti, věku a tempu. Tímto směrem bych ráda dále pokračovala. Věřím, že si s vámi, rodiči a vašimi dětmi budeme i v dalších letech společně užívat času věnovanému rozvoji osobností a darů vašich dětí. Moc se na vás těším.