Program

Provozní doba Montessori dílniček je středa, čtvrtek a pátek.

10–12 h

10:00–10:20 příchod dětí podle individuální potřeby

10:00–12:00 Montessori aktivity, individuálně za asistence rodičů

11:20–12:00 Elipsa s tématem projektu, zpěv s hudebními nástroji, pohybové hry, kreativní tvoření

12:00 Odchod dětí

Informace pro rodiče: svačinku a pití si nosí děti z domova.