Program

Školní vzdělávací program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

ŠVP:                 RADOST Z OBJEVOVÁNÍ

MOTTO:          ´´Pomoz mi, abych to dokázal sám´´

Hlavní cíle vzdělávacího programu:

1. Vést děti k touze po poznání, objevování.
2. Rozvíjet všestranně dětskou osobnost, v individuálním tempu.
3. Prožívat sounáležitost ve vztahu k sobě, ke druhým lidem, k přírodě, ke světu.
Podrobně vypracovaný ŠVP k nahlédnutí ve třídě.

 

Program dne:

Provozní doba školičky je pondělí až čtvrtek 8 – 15 h.

8.00 – 9.00                příchod dětí

8.00 – 11.00               Montessori aktivity, individuální i společná práce, projekty, elipsa

8.00 – 10.00               svačina (individuálně)

11.00 – 12.00              pobyt venku

12.00 – 13.00              oběd / odchod dětí

13.00 – 15.00              spánek a odpočinek / odchod dětí

Nabídka kroužků: angličtina

Montessori dílničky pro děti od 1 roku do 5 let, každý pátek od 10-12 hod.
Noví zájemci po předchozí telefonické domluvě.